Convocada la ayuda ‘IG228 – PROXECTOS DE INVESTIMENTO XERADORES DE EMPREGO (2016)’

en INXENIA

Proxectos dirixidos a investimentos en obra civil e maquinaria e outros bens de equipamento para a creación dun novo establecemento ou ampliación dun xa existente que presentan un elevado potencial de creación de emprego directo e indirecto.

A subvención poderá chegar ata o 35% dos investimentos subvencionables no caso de pequenas empresas, e ata o 25% no caso de medianas empresas.

Desde Inxenia te ayudamos a presentar tu proyecto. Contacta con nosotros.

 

Link

NOTICIAS RECIENTES